A Private Land / Tir Diarffordd

Oct 28 – Oct 29 The Muse, Glamorgan St. Brecon.
Two day collaborative Art Lab to share narratives about the former Mid Wales Hospital.
With Susan Adams and guests. See A Private Land / Tir Diarffordd for full details of the weekend events and
the BLOG to read all about the project

Ymunwch â ni yn ystod ein labordy celf cydweithredol dros 2 ddiwrnod i weld, clywed a rhannu naratif newydd
am yr hen ysbyty a phobl sy’n gysylltiedig ag ef cyn iddo ddiflannu’n llwyr. Edrychwch ar y dolenni am yr holl fanylion.

Leave a Reply