A Private Land / Tir Diarffordd

Susan Adams and I are starting a new project together, thanks to Arts Council Wales and National Lottery support.

After more than a century, the physical remains of the former Mid-Wales Hospital are falling into the final stages of dissolution, but it remains a site of intense and complex emotional resonance for many different communities and groups. Entering imaginatively into the site and the hidden stories it suggests, we will invite the voices of people who have experienced mental health issues there or do so currently in the community. Culminating in co-produced arts events/installations, we will form new narratives in creative ways before both site and memories are lost to us.

Mae Susan Adams a finnau yn dechrau prosiect newydd gyda’n gilydd, wedi’i gynorthwyo gan Gyngor Celfyddau Cymru a’r Loteri Genedlaethol.

Ar ôl dros ganrif, mae olion ffisegol o’r cyn-Ysbyty Canolbarth Cymru yn disgyn i gamau olaf o’i ddiddymiad, ond fe barheir i fod yn safle o berthnasedd emosiynol dwys a chymhleth i lawer o gymunedau a grwpiau gwahanol. Trwy archwilio’r safle mewn ffordd ddychmygus a cheisio darganfod y straeon cudd ymhlyg, byddwn yn gwahodd lleisiau unigolion o fewn y gymuned sydd wedi delio gyda phroblemau iechyd meddwl ac unigolion a phrofir yn bresennol. Byddwn yn cloi gyda digwyddiadau/gosodiadau celfyddydol wedi’u cyd-gynhyrchu, gan llunio chwedlau newydd mewn ffyrdd creadigol cyn i ni golli’r safle a’r atgofion i gyd.

https://www.a-n.co.uk/blogs/a-private-land-tir-diarffordd/post/52629564/

 

Leave a Reply